Korzyści z płukania klimatyzacji:

1. Pozbycie się opiłków metalu w przypadku uszkodzenia sprężarki.
2. Przy przedostaniu się wilgoci do wnętrza układu powstają niewielkie ilości kwasów, które trzeba usunąć.
3. Usunięcie cząstki elastomerów (gumy), które mogą spowodować zapchanie układu.
4. Pozbycie się zanieczyszczonego czynnika chłodzącego oraz oleju.